LEARNING LADDER PRIZE

är ett opolitiskt pris som ska gå till en svensk som utan egen vinning hjälper andra till att utveckla förståelse och kunskap om oss som människor och hur vi kan leva i balans i vår gemensamma värld.
Detta ger oss en större möjlighet att leva i fred och kunna lösa de problem och stora utmaningar mänskligheten idag står inför.
En snabbt ökande befolkning, brist på land och jordbruksmark, brist på sötvatten, stigande havsnivåer. Den biologiska mångfalden minskar varje dag. 

Samarbete och förståelse över nationella, politiska och religiösa gränser kommer att bli helt avgörande för om Homo Sapiens ska överleva.

 
 

"Peace begins with ourselves and is ultimately achieved through disciplined self-analysis and an understanding of where we have come from as a spieces.
Through our research we hope to look ourselves in the mirror and begin the difficult work of changing ourselves for the better."

-Michael H. Morgan